Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelés

Az Ön személyes adatainak védelme a T.I.P.Hungária Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben megadott, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint.

Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk.

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott, a kiszállításhoz szükséges információk. A webáruház rendszerében tárolt adatokat harmadik személynek semmilyen marketing, piackutatási és hasonló célra nem tesszük hozzáférhetővé, azokat soha nem adjuk ki. A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruházat üzemeltető vállalkozás (továbbiakban Üzemeltető) a webáruházat felkereső, ott vásárló személy (továbbiakban Ügyfél) által megadott személyes adatokat az Ügyfél és Üzemeltető között létrejött szerződések érdekében kezeli. Az adatkezelés tartama a Felek közötti szerződés teljesítése.

Az adatkezelés célja az Ügyfél azonosítása az alábbiak érdekében:

- Üzemeltető és Ügyfél közötti szerződésből eredő jogok és kötelezettségek érvényesítése, teljesítése,

- Ügyfél és Üzemeltető közötti kapcsolattartás.

Az Ügyfél személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, hozzájáruláson alapul. Üzemeltető a megadott személyes adatokat kizárólag ezen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően használhatja fel.

Üzemeltető az Ügyfél által megadott adatok valódiságát semmilyen módon nem ellenőrzi, az adatok helyességéért Ügyfél tartozik felelősséggel.

A webáruházban történő vásárlás regisztráció nélkül valamint regisztrációval is lehetséges. Regisztráció nélküli vásárlás során is elengedhetetlen a kapcsolattartás és a kiszállítás teljesítése érdekében személyes adatok rögzítése. Az Ügyfél regisztráció nélküli vásárlás során a webáruház használati feltételeinek elfogadásával az általa megadott adatok kezeléséhez is hozzájárul.

Regisztráció esetén Ügyfél és Üzemeltető között konkrét vásárlás nélkül is létrejön a szerződés, melynek keretein belül Üzemeltető a megadott adatokat kezeli.        

A webáruház Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása az Ügyfél által megadott személyes adatok rögzítésére vonatkozó engedély megadásának, az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak minősül, melynek időtartama az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adatok törléséig terjed.

Az Ügyfél által megadott személyes adatokat Üzemeltető kizárólag a közöttük létrejövő szerződés sikeres teljesítése, így különösen a vásárolt termékek kiszállítása érdekében használja fel. Üzemeltető jogosult Ügyfél részére az általa megadott személyes adatok felhasználásával információkat, hírleveleket küldeni a webáruház működésével, a termékekkel kapcsolatban.

Üzemeltető kijelenti, hogy az Ügyfél személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és egyéb intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ügyfél a regisztráció során megadott személyes adatait bármikor korlátozás nélkül megtekintheti, azokat módosíthatja. Ezt vagy közvetlenül a fiókjába belépve teheti meg, vagy a webáruház, az Üzemeltető e-mail címének használatával e-mailben, vagy kapcsolatfelvételi űrlapon Üzemeltetőtől kérheti.

Ügyfél bármikor írásban kérheti a regisztráció során megadott személyes adatainak törlését, valamint visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását az Üzemeltető, a webáruház e-mail címén, vagy kapcsolatfelvételi űrlapján. A törlési kérelmet Üzemeltető törlési akadály fennállása -mint például függőben lévő ügylet, vagy egyéb, Ügyfél és Üzemeltető között fennálló lezáratlan ügy- hiányában teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatok közül.

Üzemeltető az Ügyfél által megadott személyes adatokat a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából -ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll- további külön hozzájárulás nélkül, valamint az Ügyfél hozzájárulásának visszavonására, az adatok törlésére vonatkozó kérelmét követően is kezelheti.

Üzemeltető az Ügyfél által megadott adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában öt évig megőrzi, és csak azt követően törli véglegesen.

Üzemeltető az Ügyfél személyes adatait minden esetben ezen adatvédelmi nyilatkozatnak és az Ügyfél által adott hozzájárulásnak megfelelően, az eredeti célra használja fel, azokat harmadik félnek –jelen nyilatkozatban foglalt kivétellel- nem adja ki, különösen nem marketing, piackutatás és hasonló felhasználás céljából.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul, hogy az általa megadott adatokat a megrendelt áruk elküldése, kézbesítése érdekében Üzemeltető a kiszállítást végzőnek átadja.

Üzemeltető minden szükséges technikai és egyéb intézkedést megtesz azért, hogy a megadott személyes adatokat védje. A tárolt adatokhoz Üzemeltető által történő hozzáférés csak Üzemeltető által ismert felhasználónév/jelszó kombináció ismeretében lehetséges. Üzemeltető biztosítja, hogy az adatokhoz Üzemeltető munkatársai csak szabályozott módon férhetnek hozzá, azokat illetéktelenek nem ismerhetik meg.

Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos tárolása érdekében, de nem vállal felelősséget az adatok Üzemeltetőnek fel nem róható okból történő megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen személyhez, szervezethez történő kerüléséért.

Amennyiben feltételezhető, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsértés következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn, bárki vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Az Ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága elérhetősége: https://naih.hu/index.html

 

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok elérhetősége: https://naih.hu/jogszabalyok.html